Na Okraji 7, Ústí nad Labem-Klíše
732 329 505 - do školy / 735 908 205 - do kanceláře
info@erazim.cz

Povinně zveřejňované informace

Svobodná demokratická základní škola

Oficiální název

 Základní škola Erazim 2

Důvod a způsob založení

Zřizovatelem školy je Vila Verde, z. s., sídlo Nádražní 54, 793 99 Osoblaha, IČO 10 666 141

Škola byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2019. Poskytuje vzdělávání dle školského zákona na základě pedagogiky svobodné demokratické školy. Právnická osoba vykonává činnost pouze základní školy.

Organizační struktura

Statutárním orgánem právnické osoby je ředitel školy. Jemu jsou přímo podřízeni všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci. Organizace se snaží využívat přístupu tzv. tyrkysových organizací.

Kontaktní spojení

Právní forma: školská právnická osoba

Sídlo právnické osoby: Masarykova 141/379, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem

Ředitelství a adresa pro zasílání písemností: Hlavní 1040/120, 747 06 Opava

Místo vzdělávání: Na Okraji 1001/7, 400 01 Ústí nad Labem

Bankovní spojení

Číslo účtu: 2801710116 / 2010

IBAN: CZ78 2010 0000 0028 0171 0116

BIC: FIOBCZPPXXX

IČO

08 343 756

DIČ

Nejsme plátcem DPH.

Žádosti o informace

Podání lze zaslat poštou nebo po předchozí domluvě osobně na adrese ředitelství školy.

Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze zaslat i poštou nebo po předchozí domluvě osobně na adrese ředitelství školy.

Datová schránka: cetddvx

Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním na ředitelství školy, zasláním poštou na adresu pro doručování písemností, e-mailem s kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím ISDS.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Podání lze zaslat poštou nebo po předchozí domluvě osobně na adrese ředitelství školy.

Formuláře

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o přestup

Žádost o povolení individuálního vzdělávání

Přihláška do školní družiny

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Nejdůležitější předpisy

Právní předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Dokumenty školy

Školní řád základní školy

Školní vzdělávací program ZŠ (k nahlédnutí po předchozí domluvě

Sazebník úhrad za poskytování informací

Nepožadujeme úhradu za poskytnutí informací.

Výroční zprávy

Licence, vzory licenčních smluv

Nejsou.