Na Okraji 7, Ústí nad Labem-Klíše
732 329 505 - do školy / 735 908 205 - do kanceláře
info@erazim.cz

Alsu Chajbullinová

Svobodná demokratická základní škola

Kdo jsem

Jsem matka tří synů a mé štěstí znásobuje vidina jejich spokojenosti. Příroda a cestování je mou láskou. Nesnáším stereotyp a konvence.

Co v Erazimu dělám

Snažím se vytvářet prostředí, kde se děti cítí bezpečně a přijímáni. Naslouchám a podporuji své kolegy v jejich úsilí plnit potřeby dětí, ať už se jedná o svobodné hry, fantazii, nebo emoce. Nebojím se chyb, jsou součástí učení, zrání a poznávání sebe i okolního světa.

Proč chci pracovat pro Erazim

Věřím, že škola by měla být místem radosti a objevování, nikoli zdrojem stresu. Nesouhlasím s hierarchickými a mocenskými strukturami, které staví na odměnách a trestech za plnění standardizovaných úkolů bez hlubšího smyslu. Rozmanitost a pestrost jsou pro mě základními pilíři života a Erazim je pro mě místem, kde může každý bezpečně růst a být sám sebou. Věřím, že pravidla by měla být minimální a vznikat a měnit se společně s dětmi, aby měla skutečnou váhu a smysl. Proto jsem
pro sebe i své děti vybrala Erazim.

Co mám profesně za sebou

Absolvovala jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a pracovala v různých oblastech, jak komerčních, tak občanských. Poslední tři roky jsem věnovala domácímu vzdělávání svých dětí a společnému cestování po Evropě a Asii. Nejvzdálenější cíl, kterého jsme společně dosáhli, leží v Kyrgyzstánu nedaleko čínských hranic.